1.Това лечение като всяко хомеопатично друго лечение е ИНФОРМАЦИОННО. В хомеопатичните препарати няма вещество.

2.Хомеопатичното лечение е НАЧИН НА ЖИВОТ. То не може да бъде ПРЕДОЗИРАНО и няма момент, в който не може да бъде давано. Хомеопатията въздейства върху вътрешните тела на човека и променя неговото енергийно състояние, в следствие на което организмът се настройва за промяна и лечение Това става индивидуално съобразно собствените възможности: възраст, начин на живот – /храна, сън, облекло, жилище, професионален стрес, семейно състояние и отношения/, ниво на имунна система, генетични предразположения, минали увреждания и хронични заболявания в момента.

3.Хомеопатичното лечение СЕ СЪЧЕТАВА абсолютно с всяко друго лечение – алопатично / съвремените методи на лечение/, хирургични интервенции, имуннотерапии, лечение с билки, рехабилитация, биоенерготерапия, приемане на хранителни добавки. Така се получава т.нар. кръгова отбрана и организмът е стимулиран за лечение на всички възможни нива – психологически, енергийни и физически.

10 правила з априложение на вербална хомеопатия

4.Броят на приемите на хомеопатичните продукти е неограничен, като те могат да бъдат давани в спешни случаи през 3-5 минути.

5.Хомеопатичното лечение има ПРЕВАНТИВЕН ефект и препаратите могат да бъдат приемани преди евентуално настъпване на определена симптоматика. Могат да се приемат преди ваксиниране, преди хирургични интервенции, преди стоматологични манипулации, преди извършване на тежки физически дейности, преди започване на тежки спортни натоварвания, преди тежки походи, изкачвания, гмуркане, плуване, скачане, пътуване със самолет и всички други дейности в подобни посоки.

6.Хомеопатичното лечение е най-ефикасно в ОСТРИ и СПЕШНИ случаи в начален етап /травми: рани, счупвания, охлузвания, натъртвания, изкълчвания, ужилвания и ухапвания, отравяния, изгаряния, остри кризи на различни заболявания, свързани със съдовата система, отделителната и полова системи, стомашно-чревната система. Когато уврежданията вече не са само функционални, а са настъпили средни и тежки увреждания на органи, хомеопатичното лечение обезателно трябва да се съчетая с други методи на лечение в конвенционалната медицина, като хомеопатичните препарати не се спират дори в реанимация. В такива сложни и живото застрашаващи ситуации, те имат изключително полезен, понякога решаващ ефект за цялостното лечение.

7.Хомеопатичното лечение, също като всяко лечение, изисква покой, оставане у дома, щадящ режим на живот, подходяща диета и повече спокойствие. В противен случай можем да говорим за „ПОДДЪРЖАЩА ПРИЧИНА“ и лечението да има слаб или дори да е без значим ефект. Трябва да се помни, че хомеопатичното лечение се основава на мобилизиране в максимална степен на имунните и възстановителни сили на самият организъм. Затова излишното изразходване на сили е противопоказано.

8.Хомеопатичните вербални продукти могат да се дават поотделно и в комплекси, тъй като често състоянието на пациента се променя в рамките на минути или часове и това изисква промяна и в приемането на нови препарати. Вземането на комплексни препарати съдейства за облекчаване на тази ситуация или предотвратяването и.

9. Хомеопатията НЕ Е ПАНАЦЕЯ. При тежки, хронични органни увреждания, когато организмът е преминал границите на възможностите си за самовъзстановяване, хомеопатията категорично не е достатъчен метод и трябва задължително да се съчетае с алопатично и хирургично лечение. Това се отнася до хората с бъбречна, сърдечна, дихателна, полиорганна недостатъчност, напреднали онкологични, психологически и неврологични състояния, претърпелите тежки увреждания и травми, както и в състояние н шок и загуба на съзнание вследствие на катастрофи, домашни и промишлени инциденти, изгаряния, удавяния и отравяния.

10.Хомеопатията се съчетава и трябва задължително да се дава като допълнително лечение при всички от изброените по-горе случаи. Така шансът за оцеляване и по-бързо и цялостно възстановяване на пациентите нараства многократно.