Силата на потенцията Quantum satis и потенциите във Вербална Хомеопатия

Потенциите (разрежданията) във вербалната хомеопатия са същите, употребявани и в традиционната хомеопатия. Символът С идва от Сentum – сто, М от Mille – хиляда и D – Decimal – десет. За повече подробности вижте пак главата: „Колкото по-разредено, толкова по-силно“.

Прочети повече