Хомеопатията е сложна наука, която изисква изучаване, време и вътрешен усет. Особено трудно е откриването на препаратите, които отговарят на вашия емоционален тип.
Затова дори да не можем да станем специалисти в тази област, ще си помогнем, като изговорим на водата нашата диагноза и евентуалните причини, довели до заболяването. Разбира се, този метод не е максимално ефективен, но често дава много добри резултати, стига да сме усвоили основните положения в хомеопатията.

Ако не разбираме нищо от хомеопатия

В случая с високото кръвно налягане например може да си изготвим следното шишенце, пълно с лечебна вода.
Вземаме шишенцето пълно с вода и малко спирт, след което ясно повтаряме два-три пъти с уста, много близо до водата (1 – 1,5 см):
„Хипертония МММММММММ“. След това разтръскваме енергично.
Ако знаем причините за нашето повишено кръвно налягане, може да допълним с други съобщения като:
„Тревожност МММММММММ“. Два-три пъти. Разтръскваме енергично.
„Страх от неуспех МММММММММ“. Два-три пъти. Разтръскваме енергично.
„Страх от загуба МММММММММ“. Два-три пъти. Разтърсваме енергично.
„Неувереност МММММ“. Два-три пъти. Разтръскваме енергично.
След това слагаме капкомер и разтръскваме за последен път. Може да пием по колкото пъти искаме на ден в зависимост от състоянието си. Ако желаете да постигнете профилактичен ефект, можете да се ограничите до един или два пъти на ден. Могат да се подбират и други потенции: D3, 200С, 10М, 100СМ.

Ако обаче имаме хроничен проблем, и особено ако сме в напреднал стадий на заболяването или имаме и друго съпътстващо заболяване, можем да съчетаем метода със съответните алопатични лекарства. Добре е да вземаме препарата по седем-осем пъти на ден в случай на нужда. При подобряване намаляваме.

Разрежданията от много „М“ са изключително мощни и оказват въздействие върху организма на субатомно равнище. Те директно имат отношение към вътрешното тяло и могат да доведат до съществени резултати в психологичния профил на всеки човек. Разбира се, можем да използваме различни разреждания по собствена преценка. Това е метод, който предполага лична инициатива и креативност. Моят съвет е да започнете със 100СМ, но може спокойно да пробвате и с по-високи потенции. Ограничения на практика няма. А тези, които предпочитат по-ниските разреждания, могат също да го направят. Въпрос на личен избор е. Някои хора могат да се повлияят изключително добре и от 200С и дори от D3 и D12 или D6.

Като се има предвид, че всяко увреждане е вследствие на натрупан стрес, грешки, грехове и неразрешени проблеми, чрез вербалната хомеопатия нашите усилия могат да бъдат насочени към същността на проблемите, които постепенно да овладеем. В този смисъл вербалният хомеопатичен метод е доста по-мощен от конвенционалната хомеопатия.
Могат да се направят препарати и за някои от най-често срещаните неприятни моменти в човешкия живот. Те работят много добре, но изискват продължителен период от време в рамките на месеци и дори година. Добре е да се съчетават и с основните хомеопатични препарати и комплекси.

Безработица:
1. Безработица МММММ… Разтръскваме.
2. Нерешителност МММММ… или неувереност МММММ… (по избор). Разтръскване.
3. Страх от неуспех МММММ… Разтръскваме.
4. Ленност МММММ… или мързел МММММ… (по избор). Разтръскване.
5. Бедност МММММ… Разтръскване.
6. Скъперничество МММММ… или разсипничество МММММ… (по избор). Разтръскване.
7. Некомуникативност МММММ… Разтръскване.

Не бива да забравяме, че трябва да говорим ясно, високо и с уста, близо до повърхността на водата (1–1,5 см). След всяка дума и разреждане винаги разтръскваме енергично водата.

Тревожност:
1. Страх МММММ… Разтръскване.
2. Гняв МММММ… Разтръскване.
3. Агресивност МММММ… Разтръскване.
4. Хиперактивност МММММ… Разтръскване.
5. Жестокост МММММ… Разтръскване.
6. Омраза МММММ… Разтръскване.
7. Тревога МММММ… или безпокойство МММММ… (по избор). Разтръскване.

Не бива да забравяме, че трябва да говорим ясно, високо и с уста, близо до повърхността на водата (1–1,5 см). След всяка дума и разреждане винаги разтръскваме енергично водата.

Старост:
1. Остаряване МММММ… Разтръскване.
2. Склероза МММММ… Разтръскване.
3. Застой МММММ… или обездвижване МММММ… (по избор). Разтръскване.
4. Грозота МММММ… Разтръскване.
5. Закостенялост МММММ… Разтръскване.
6. Смърт МММММ… Разтръскване.

Не бива да забравяме, че трябва да говорим ясно, високо и с уста, близо до повърхността на водата (1–1,5 см). След всяка дума и разреждане винаги разтръскваме енергично водата.

Загуба:
1. Страх от самота МММММ… Разтръскване.
2. Скръб МММММ… Разтръскване.
3. Отчаяние МММММ… Разтръскване.
4. Безнадеждност МММММ… Разтръскване.
5. Душевна болка МММММ… Разтръскване.
6. Безчувственост МММММ… Разтръскване.
7. Слабост МММММ… Разтръскване.

Не бива да забравяме, че трябва да говорим ясно, високо и с уста, близо до повърхността на водата (1–1,5 см). След всяка дума и разреждане винаги разтръскваме енергично.

Липса на любов:
1. Липса на любов МММММ… Разтръскване.
2. Неблагодарност МММММ… Разтръскване.
3. Безбожност МММММ… Разтръскване.
4. Безверие МММММ… Разтръскване.
5. Неуспешност МММММ… Разтръскване.

Не бива да забравяме, че трябва да говорим ясно, високо и с уста, близо до повърхността на водата (1–1,5 см). След всяка дума и разреждане винаги разтръскваме енергично водата.

Депресивност:
1. Депресия МММММ… Разтръскване.
2. Некомуникативност МММММ…Разтръскване.
3. Самота МММММ… Разтръскване.
4. Неувереност МММММ… Разтръскване.
5. Безчувственост МММММ… Разтръскване.

Не бива да забравяме, че трябва да говорим ясно, високо и с уста, близо до повърхността на водата (1–1,5 см). След всяка дума и разреждане винаги разтръскваме енергично водата.

Интересно е съчетанието от 7-те гряха.
1. Гордост МММММ… Разтръскване.
2. Алчност МММММ… Разтръскване.
3. Лакомия МММММ… или чревоугодничество МММММ… Разтръскване.
4. Гняв МММММ… Разтръскване.
5. Лъжовност МММММ… Разтръскване.
6. Прелюбодейство МММММ… Разтръскване.
7. Мързел МММММ… Разтръскване.

Не бива да забравяме, че трябва да говорим ясно, високо и с уста, близо до повърхността на водата (1–1,5 см). След всяка дума и разреждане винаги разтръскваме енергично водата.

Могат да се направят и много други съчетания от проблемни ситуации от емоционалния и духовния свят на човека, които са плод на личната изобретателност и себепознание на всеки от нас.

Характерното при тези препарати е особеният им начин на действие. Те бавно и настъпателно променят емоционалното състояние на човека и привличат към живота му нови обстоятелства и хора, които разчупват живота му и му помагат да коригира собствените си недостатъци. В този смисъл човек трябва да е постоянно буден и благодарен за отговора на съдбата към неговите усилия да се промени. Всъщност така действа и вербалната хомеопатия във високите разреждания (потенции). Тя не само лекува физическото тяло, но създава в зависимост от новата енергийна и психологична ситуация на човека, нови възможности и в другите сфери на живота: работа, лични взаимоотношения, финанси. Разбира се, тези по-общи препарати са и с по-широкоспектърно и по-постъпателно действие. Затова при остри кризи и ясни диагнози е по-добре да се използват вербални хомеопатични моно- и комплексни препарати, като описаните в първата част на книгата.

Много важно за добрия резултат е и отношението ни към духовния свят и дълбоката ни вяра в Бог. В този смисъл при работа с такъв вид енергийно въздействие не трябва да се забравя, че молитвата е най-висшата форма за себепреобразяване, защото тя е разговор с Небето (с невидимия извор на блага в този свят). Тя е онзи най-съществен момент, който ни дава възможност да привлечем към себе си помощ и съдействие свише и така да променим действията и съдбата си. Дава ни възможност и да осъзнаем, че получавайки някакви блага, трябва да ги споделим с останалите, да станем по-добри, по-смирени и по-мъдри. Съчетана с вербалните хомеопатични препарати и работата с вода, молитвата е могъщ начин да живеем по-разумно и щастливо.

Когато работим с молитва или с други благи думи, трябва да знаем, че те имат изключително чисти и много високочестотни вибрации. На практика рядко резонират с нашето мислене и клетки, защото ние сме отровени от лоша храна, лоши чувства, лоши мисли и думи. За да променим това състояние, ще са ни необходими дълги години работа. Затова хомеопатията е добър помощен метод, който ускорява процеса. Тя работи с вибрациите на отровите, които все още са ни много по-близки. Така тя спомага за пречистване на телата, чувствата, мислите и думите ни, за да можем да работим по-ефикасно и на най-високо ниво при разговорите ни с Бог.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*